Medisch specialistische en paramedische zorg

Nederlanders worden steeds ouder en het aantal patiënten neemt toe. Door de opkomst van waardegedreven zorg is er steeds meer aandacht voor de ervaren uitkomsten van zorg en wat patiënten belangrijk vinden. Met behulp van digitale vragenlijsten kan de kwaliteit van zorg en de tevredenheid over de zorg gemeten worden. Dit kan met korte gestandaardiseerde vragenlijsten, zoals PROMs, PREMs en PTO.