TeleScreen 5.0 (TS 5.0)

Inhoud
DoelgroepVolwassenen en jeugdigen vanaf 16 jaar – (triage)diagnostiek
DoelDe TeleScreen 5.0 is een zelfrapportagevragenlijst gericht op de screening van patiënten met een GGZ-hulpvraag. Het instrument screent op de belangrijkste psychiatrische aandoeningen en andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn. De TeleScreen 5.0 kan worden ingezet bij het triëren van casuïstiek met enkelvoudige problematiek, maar ook bij vermoedens van complexe pathologie of onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.
MethodeDe TeleScreen 5.0 brengt de actuele zorgbehoefte – de problemen waarvoor de patiënt hulp zoekt, of waarvoor de patiënt is verwezen – en het ervaren niveau van functioneren in kaart. De aanwezigheid van medische, psychosociale en omgevingsproblemen wordt uitgevraagd, omdat deze een belangrijke rol kunnen spelen bij het ontstaan of voortbestaan van psychische stoornissen. In navolging op gestructureerde interviews, zoals de SCID-S en de MINI 500, worden stapsgewijs 17 groepen van syndroomstoornissen uit de DSM-5 uitgevraagd. Persoonlijkheidsstoornissen worden uitgevraagd aan de hand van beweringen. Wanneer iemand voldoet aan de criteria van een DSM-5 stoornis, wordt er een indicatie afgegeven. Hierbij worden de 10 persoonlijkheidsstoornissen van de DSM-5 aangehouden, alsmede de andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis (depressieve en passief-agressieve persoonlijkheidsstoornis) en ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis. De TeleScreen 5.0 is adaptief, dat wil zeggen dat wanneer de patiënt niet voldoet aan de ingangscriteria van een specifieke stoornis, de vervolgvragen worden overgeslagen en de vragenlijst verder gaat naar het volgende onderwerp. Hierdoor kan de afnametijd van de TeleScreen 5.0 kort worden gehouden, ondanks de reikwijdte.
AntwoordtypeDe TeleScreen 5.0 bestaat uit 848 vragen gebaseerd op de DSM-5. Vragen worden beantwoord door middel van een Ja/Nee, Juist/Onjuist, multiple choice en een open eind antwoordformat.
ScoringScoring is volledig geautomatiseerd. Wanneer een patiënt voldoet aan de criteria van een bepaalde stoornis genereert de applicatie de betreffende DSM-5 diagnose. Het gaat hierbij niet om een definitieve DSM-5 diagnose, maar om een indicatie voor een mogelijke diagnose. De indicaties uit de TeleScreen 5.0 dienen te worden getoetst aan andere bronnen van klinische informatie.
StoornissenBij de scoring wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire indicaties, aanvullende indicaties en notificaties. Secundaire indicaties zijn indicaties voor bijkomende stoornissen die (waarschijnlijk) het gevolg zijn van de primaire diagnose, zoals bijvoorbeeld een verminderd seksueel verlangen het gevolg kan zijn van een depressieve stoornis. Een aanvullende indicatie brengt informatie over psychopathologie in kaart die niet gekaderd kan worden binnen een DSM-stoornis, maar belangrijk kan zijn voor de casusconceptualisatie (zoals paniekaanvallen of dagelijks middelengebruik). In het geval van suïcidegevaar of een mogelijke psychotische stoornis genereert de TeleScreen 5.0 notificaties welke, indien de gebruiker beschikt over de aanvullende instellingen binnen de TelePsy-applicatie, tevens per e-mail kunnen worden verstuurd aan daartoe aangewezen personen. De TeleScreen 5.0 kan stoornissen indiceren behorend bij onderstaande hoofdcategorieën:

Syndroomstoornissen
• Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
• Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen
• Bipolaire-stemmingsstoornissen
• Stemmingsstoornissen
• Angststoornissen
• Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
• Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
• Voedings- en eetstoornissen
• Slaap-waakstoornissen
• Seksuele disfuncties
• Genderdysforie
• Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen
• Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen
• Persoonlijkheidsstoornissen
• Parafiele stoornissen
• Andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn
• Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn (relatieproblemen, rouwreactie, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, levensfaseprobleem)

Persoonlijkheidsstoornissen
• Schizoïde-persoonlijkheidsstoornis
• Paranoïde-persoonlijkheidsstoornis
• Schizotypische-persoonlijkheidsstoornis
• Antisociale-persoonlijkheidsstoornis
• Borderline-persoonlijkheidsstoornis
• Histrionische-persoonlijkheidsstoornis
• Narcistische-persoonlijkheidsstoornis
• Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis
• Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
• Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis
• Passief-agressieve-persoonlijkheidsstoornis
• Depressieve-persoonlijkheidsstoornis
Notificaties• Acuut suïcide risico
• Hoog suïcide risico
• Psychotische kenmerken
Pychometrische gegevens
AlgemeenDe TeleScreen 5.0 is een vragenlijst in ontwikkeling en is onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.
Literatuur en copyright

© Embloom 2017, Maastricht, H. Lionarons, E. van de Leur, R. Smit, I. Dijksman

Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 6,50

per afname